PRINTER FRIENDLY VERSION 


  

 

International Conference


Marketing Destinations and their Venues


9-11 February 2006

Athens, Greece


ΕΡΕΥΝΑ"ΠΟΙΟΙ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ???"

 

Αποτελέσματα έρευνας για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προορισμών και των χώρων διοργάνωσης εκδηλώσεων.

 

Στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου με θέμα Marketing Προορισμών και Χώρων διοργάνωσης εκδηλώσεων παρουσιάστηκε από τη Τζίνα Ρούπακα Διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρίας ερευνών FOCUS ειδική έρευνα αγοράς  με τίτλο "ΠΟΙΟ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ???", η οποία  έγινε για πρώτη φορά με θέμα την ταυτότητα των διαφορετικών προορισμών και χώρων, όπως βιώνεται και γίνεται αντιληπτή από τους ειδικούς επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

 

Η έρευνα της FOCUS ήταν μια ποιοτική μελέτη ανιχνευτικού χαρακτήρα με στόχο τη σε βάθος διερεύνηση και κατανόηση του σκεπτικού των επαγγελματιών και την απεικόνιση όλων των βασικών συνθηκών που επικρατούν στη σημερινή αγορά του συνεδριακού τουρισμού και των χώρων διοργάνωσης εκδηλώσεων.   Στα πλαίσια της έρευνας έγιναν συνολικά 32 ατομικές σε βάθος συνεντεύξεις με εκπροσώπους όλων των βασικών κοινών μέσα από προσωπικές επαφές ή μέσω του web.  Τα ευρήματα που προέκυψαν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την καλύτερη κατανόηση των σύγχρονων δεδομένων, τα οποία, ωστόσο , στο μέλλον  θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να επεκταθούν σε λεπτομέρειες προκειμένου να δοθούν οι κατευθύνσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και περαιτέρω πρόοδο του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα.

 

 Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Ελλάδα αξιολογείται ως ένας προορισμός που διαθέτει ελκυστικές περιοχές για την ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού τόσο στο επίπεδο των δύο μεγάλων πόλεων όσο και στα άκρως τουριστικά νησιά μας με χαρακτηριστικά τη Ρόδο την Κρήτη και την Κω.  Η Αθήνα -ιδιαίτερα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 - τείνει να αποτελεί την κορωνίδα των προορισμών εντός Ελλάδος , διαθέτοντας πια όλες εκείνες τις υποδομές που εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση και την ποικιλία εναλλακτικών σε προσφερόμενες προτάσεις με επακόλουθα τον υψηλό ανταγωνισμό αλλά και τις υψηλότερες τιμές.  Στις μεγάλες πόλεις χαρακτηριστικοί είναι οι μεγάλοι συνεδριακοί χώροι και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση.  Οι προορισμοί διακοπών αποτελούν εδώ και καιρό μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση συνδυάζοντας άρτιες υποδομές με ψυχαγωγία αλλά και τη δυνατότητα για χαμηλές τιμές σε non peak seasons.  Αξιοσημείωτη είναι η πιο πρόσφατη τάση των εναλλακτικών προορισμών -με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους Δελφούς και τη Μήλο - όπου αποτελούν μια πολύ ελκυστική πρόταση για σύνεδρους με μεγάλη εμπειρία και συμμετοχή σε συνέδρια και αντιμετωπίζονται με ενδιαφέρον και δυναμική για το μέλλον.

 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο στην παρουσίαση της κας Ρούπακα ήταν η συνοπτική οριοθέτηση των αυριανών εξελίξεων μέσα από 5 σημεία κλειδιά που όλοι όσοι ασχολούνται με τη διοργάνωση συνεδρίων πρέπει να έχουν ξεκάθαρα στο μυαλό τους: καταρχήν το νέο και πολύ ελκυστικό concept συνδυασμού business & pleasure που πλέον είναι διακριτή ανάγκη αλλά... και πιθανή λεπτομέρεια διάκρισης ενός συνεδρίου.  Η ανάγκη εξειδίκευσης και επαγγελματισμού όλων όσων εμπλέκονται στη διοργάνωση συνεδρίων, η καινοτομία όχι μόνο στη διοργάνωση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες αλλά και στη στρατηγική marketing και προώθησης του συνεδρίου, η ενίσχυση της απαραίτητης κρατικής  υποστήριξης και η όλο και περισσότερο ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών. 

 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το κλείσιμο της παρουσίασης της κας Ρούπακα που ουσιαστικά συνόψισε μια σειρά από αφοπλιστικές απαντήσεις των επαγγελματιών του κλάδου πάνω στο καίριο ερώτημα που ήταν "Ποιοι στα αλήθεια είμαστε??".  Μέσα από τις απαντήσεις αυτές εντοπίζεται άμεσα το κενό στην ενημέρωση και η αποσπασματική γνώση που υπάρχει σήμερα. Διαπιστώνεται άγνοια πάνω σε κλαδικά νούμερα και μεγέθη, που θα βοηθήσουν τους ειδικούς να δουν τη συνολική εικόνα και να εντάξουν σωστότερα τον εαυτό τους μέσα σε αυτή.  Παράλληλα οι ίδιοι οι επαγγελματίες του χώρου διαπιστώνουν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη τόσο για ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση της σωστής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης όσο και για πραγματική ευαισθητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και των κλαδικών φορέων στην ενασχόληση και ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού.  Και οι επαγγελματίες καταλήγουν ότι όσο καλές και αν είναι οι ατομικές προσπάθειες του καθενός  δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ευρύτερη και δυναμικότερη ανάπτυξη της χώρας, δεν μπορούν να απογειώσουν το συνεδριακό τουρισμό, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και να ανταγωνιστούν τα διεθνή δεδομένα από μόνες τους. 

 

Έτσι το τελικό μήνυμα που άφησε η κα Ρούπακα μέσα από την έρευνα της FOCUS ήταν : ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ!! ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙ, ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΘΙΣΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ!!

 


Με τη συνεργασία:

 


  Heliotopos Conferences
 
28, Ypsilantou str., GR-17236, Dafni-Athens, Greece
  Phone: +30 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: imic2006@heliotopos.net
  Http://imic2006.conferences.gr


Go back to the regular design